Meghatározás

Michelangelo Mind

Az önkép/öntudat szándékolt és éber változásával az ego keresése, felszabadítása.

Létezésénél fogva mindenki egy angyal, csupán

meg kell látni a márványtömbben és felszabadítani.